• c/Anselm Clavé, 2 3-6 (La Pista) 08500 Vic
  • projecteaurora@gmail.com

Qui som

L'EQUIP DE PROJECTE AURORA

AURORA és una entitat social amb seu a Vic que té com a objectiu d’incrementar el benestar i el desenvolupament de la societat a través de la implementació de projectes socials innovadors i la prestació de serveis a la comunitat.

Està formada per persones actives en camps com l’educació, el dret i l’economia, que els uneix un desig de canvi social. El nostre grup destinatari són principalment la gent jove i el teixit social de la nostra regió.

A nivell general, AURORA té per objectiu promoure la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i la lluita contra la desocupació juvenil. També promou la cohesió social i el diàleg intercultural entre comunitats i vol establir-se com una plataforma activa que serveixi a emprenedors socials per desenvolupar els seus propis projectes, tant a nivell personal com col·lectiu.

QUÈ FEM

Les activitats i projectes que realitza l’associació es basen en tres àmbits diferents d’actuació: joventut, acció social i migració.

JOVENTUT

En l’àmbit de la joventut, es desenvolupen intercanvis juvenils, curosos de formació, programes de voluntariat i pràctiques laborals. Així com la implementació d’activitats i tallers basats en l’educació no formal, donant eines per al desenvolupament de projectes socials innovadors.

ACCIÓ SOCIAL

En l’àmbit de l’acció social, es desenvolupa assessorament jurídic en temes d’economia social als emprenedors que vulguin dur a terme projectes socials innovadors. I elaborem estudis i plans d’intervenció en comunitats i contra l’exclusió social

MIGRACIÓ

En l’àmbit de la migració, s’implementen tallers i activitats que fomentin la interacció entre comunitats i es desenvolupen intervencions i educació per a la resolució alternativa de conflictes als barris, comunitats i escoles.

ECOSISTEMA

Sector Públic:

Comissió Europea
Instituto de la Juventud (INJUVE)
Direcció general de joventut
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Malleu
Vic Jove
Consell Comarcal d’Osona
CEIP La Sínia

Entitats privades de Catalunya:

Fundació Humanitària Dr. Trueta
Associació St. Tomàs
Associació AQUI SPOT
Creu Roja de Vic
La Fàbrica de Somnis
Espigol Art
LaCOL joves arquitectes
Sambucus cooperativa
Can Batlló plataforma veïnal
PROGESS gestió de serveis socials SL
Casal de joves de Sant Just Desvern

Entitats privades en l’àmbit Europeu:
NPI I: Cooperativa Alambicchi (Italia), Rota Jovem (Portugal), Kek Vilag (Hongria)
ART Roulotte: Link (Italia), Epeka (Eslovènia)
Out of the Box: NC Future Now (Bulgaria) COMPASS (Hongria) Youthnet Hellas (Grècia) Language and Cultural “WORLD” (lituània) CESIE(Itàlia) Raplection (Croàcia) Associatia DGT (Romania)
NPI II: Kids in Action (Grècia), Joint (Itàlia), Chantiers de jeunes (França), Keric (Eslovàquia)
Entitats organitzadores d’intercanvis i cursos de formació:
Europejskie Forum Mlodziezy (Polònia)

IDEARI

1. ATUR JUVENIL I PRECARIETAT LABORAL: la transformació del mercat laboral ens porta a la necessitat d’una transformació social. L’atur juvenil ronda el 40% de la població, l’aprenentatge permanent i el treball en comú ens possibilita una solució col·lectiva que irromp directament en aquest cercle viciós. Fomentar l’intercanvi, la mobilitat i la cooperació, mitjançant l’aprenentatge permanent, és un dels valors afegits en què volem apostar per potenciar el desenvolupament personal i lluitar contra l’exclusió social, així com de proporcionar eines i recursos enfront l’atur juvenil i la precarietat laboral a què està sotmesa els sectors de la població amb risc d’exclusió social, sobretot entre la població més jove. En aquest sentit, i a més a més de proporcionar eines enfront l’atur juvenil i la precarietat laboral que estem vivint avui dia, mitjançant aquest aprenentatge permanent podrem reforçar la cohesió social, una ciutadania activa i el diàleg intercultural.

2. EL FET MIGRATORI: conflictes i oportunitats , l’emigració a l’estranger

Des de la nostre organització hem vist com, de manera progressiva i creixent, els intercanvis de població mundials són ja un fet indiscutible, com és de la creació de societats amb múltiples identitats, sotmeses a canvis constants. El canvi de paradigma s’està donant ara: hi ha una capa de la població que es veu obligada a marxar de Catalunya i de l’estat espanyol en general, provocant autèntics intercanvis de població entre països. Estem davant d’un fenomen antic però nou, causat per la manca d’oportunitats a casa nostre que es tradueix amb desplaçaments poblacionals, ja no només per qüestions temporals, sinó amb la intenció de romandre a la destinació escollida. Partint d’aquesta base, AURORA vol facilitar i assegurar que aquestes emigracions de joves i no tan joves a l’estranger es puguinrealitzar de manera segura i enriquidora per a totes les parts implicades. La creació d’un valor afegit, d’un intangible de riquesa social, pot ser un factor clau per a la integració laboral de sectors de la població que pateixen el risc de quedar fora del mercat de treball. A més a més, per mitjà d’aquestes experiències d’aprenentatge podrem facilitar la incorporació de les persones amb risc d’exclusió social al mercat de treball i a d’altres formes organitzatives que comportin innovació i riquesa social.

3. LA DEPRESSIÓ PÚBLICA: dels reptes de les organit zacions del Tercer Sector, de les

oportunitats de l’economia social. Les iniciatives que tenen una clara vocació social tenen tota una sèrie de reptes per els quals nosaltres oferim una aposta clara per a la internacionalització i el valor afegit d’aquesta a totes aquestes organitzacions i d’altres empreses socials. Tot i la present depressió del concepte públic, creiem que l’efectivitat de qualsevol acció amb vocació d’ incidència pública ha d’anar acompanyada d’una complicitat molt estreta entre tot el teixit associatiu, veïnal i professional de la ciutat, a més a més del paper clau que tindran les persones a títol individual, compromeses amb la ciutat i el benestar d’aquesta. S’ha engegat un període de reptes i noves oportunitats per a aquest sector.