In

Youth on the move

Durant 9 mesos (de Gener de 2013 a Setembre de 2014),  s’ha implementat el projecte YOUTH ON THE MOVE Manlleu, un projecte amb 3 dimensions ben diferenciades:

1.- Voluntat d’innovar: s’ha apostat clarament per nous mètodes de treball i d’aprenentatge entre l’administració, la comunitat i les entiats socials.

2.- Treball en xarxa i utilització eficient de recursos, utilitzant finançament del programa ERASMUS+ de la comissió europea, cofinançament local i contraprestacions individuals i col·lectives.

3.- Internacional i multicultural, potenciant l’aprenentatge de llengües estrangeres, fomentant el diàleg intercultural i promovent el voluntariat social entre els joves de Manlleu

L’Àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Manlleu, en col·laboració amb l’organització AURORA GESTIÓ DE PROJECTES SOCIALS, va fixar uns objectius de mínims (i màxims):

10 joves  de Manlleu participaran en intercanvis i cursos de formació a Europa

20 joves tindran un nivell d’anglès mínim

2 joves participaran d’un voluntariat europeu

Podem dir que aquests objectius s’han acomplert satisfactòriament, i més endavant concretarem perquè en base als indicadors aconseguits amb els diferents mètodes d’avaluació.

Activitats desenvolupades a través del projecte

ENGLISH CAFE LESSONS

Classes d’anglès setmanals a 2 grups de joves (matí i tarda) durant 6 mesos, amb un total de 20 joves participants i amb la participació d’una professora d’anglès, experta en mètodes d’educació no formal. Han treballat molts temes que afecten als joves del barri a través de la llengua anglesa.

 BIG SISTER PROJECT

Empoderament de joves: durant 6 mesos s’han realitzat dinàmiques de grup, formació i assessorament a 15 joves per millorar l’autoestima, l’empoderar als joves i motivar a que participin en la seva comunitat local. Fruit d’aquest treball, han sorgit diferents iniciatives com el Festival Boreal o la participació en el camp de treball social SOMÀGORA en col.laboració amb la Generalitat de Catalunya.

10 CVs en format anglès europeu, fruit d’això, alguns dels joves han estat seleccionats per participar en voluntariats i cursos de formació arreu d’Europa, cofinanciats per la Comissió Europea.

MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES

3 joves han participat en un voluntariat a Holanda finançat per la Comissió Europea realitzant tasques de treball voluntari amb animals, jardineria, organització d’un festival de música, … amb un període de duració de 2 mesos

10 joves han participat en un curs de formació a Romania i Croàcia amb 30 joves de diferents països d’arreu d’Europa